About Us                                                                                                             คุณภาพ บริการ ตรงต่อเวลา คือภารกิจหลักของเรา

 

 

   เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2516 ภายใต้ใช้ชื่อว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด แท่นทองการพิมพ์” เป็นธุรกิจขนาดตึกแถว 3 ชั้น ห้องเดียว มีเครื่องจักรขนาดเล็ก มีพนักงานเพียง 3-5 คน ต่อมาเริ่มขยายกิจการ โดยเพิ่มเครื่องพิมพ์ และซื้อตึกแถวอีกประมาณ 3 ห้อง แต่อยู่แยกกันคนละตึก ทำให้การบริหารจัดการงานไม่สะดวก ประกอบกับแนวโน้มของกิจการไปในทางที่ดี จึงเกิดแนวคิดที่จะขยายโรงพิมพ์ จึงมาเริ่มขยายกิจการที่ทำการปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นตึกแถว 3 ชั้น 8 ห้อง และได้เพิ่มเครื่องจักรที่ทันสมัย ตลอดจนพนักงาน

   และในปี พ.ศ. 2528 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็น “บริษัท แท่นทอง ปริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด” ด้วยเงินทุน 5,000,000 บาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 50 คน ทางบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้บริการงานสิ่งพิมพ์แบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน เราต้องการพัฒนาธุรกิจ ด้านสิ่งพิมพ์ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ริการโดยเริ่มตั้งแต่ งานวางแผน งานออกแบบ งานพิมพ์ระบบออฟเซ็ท ระบบอิงค์เจ็ท และดิจิตอล ตลอดจนไปถึงขั้นตอนงานหลังการพิมพ์ ฯลฯ

   “บริษัท แท่นทอง ปริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด” ชื่อที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับ จากลูกค้า มาเป็นเวลายาวนาน จากประสบการณ์ในการทำงานด้านโรงพิมพ์และ สื่อสิ่งพิมพ์มากว่า 30 ปี เราได้สั่งสมประสบการณ์และมีการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพของงานมาโดยตลอด

   าให้ความสำคัญและความละเอียด กับงานในทุกขั้นตอน รวมทั้งใช้ความหลากหลาย ในการผลิตเพื่อให้ลูกค้าได้รับงานที่มีคุณภาพและดีที่สุด โดยเรายึดถือหลักในการดำเนินงานตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ "รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ และตรงต่อเวลา"

 

Our Clients

                                       

                    

Visitors: 19,709