About Us                                                                                                             คุณภาพ บริการ ตรงต่อเวลา คือภารกิจหลักของเรา

 

“บริษัท แท่นทอง ปริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด” ชื่อที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับ จากลูกค้า มาเป็นเวลายาวนาน จากประสบการณ์ในการทำงานด้านโรงพิมพ์และ สื่อสิ่งพิมพ์มากว่า 30 ปี เราได้สั่งสมประสบการณ์และมีการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพของงานมาโดยตลอด

   าให้ความสำคัญและความละเอียด กับงานในทุกขั้นตอน รวมทั้งใช้ความหลากหลาย ในการผลิตเพื่อให้ลูกค้าได้รับงานที่มีคุณภาพและดีที่สุดโดยเรายึดถือหลักในการดำเนินงานคือ "รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ และตรงต่อเวลา"

 

Our Clients

                                       

                    

Visitors: 36,857