จุดเด่น

จุดเด่นของ บริษัท แท่นทอง ปริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด

  • เราเป็นโรงพิมพ์ที่ผลิตงานที่มีคุณภาพ บริการงานครบวงจร ราคาเหมาะสม เนื่องจากเราเป็นโรงพิมพ์เองจึงไม่ต้องผ่านนายหน้า และมีการจัดการที่ดีในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบ และเครื่องจักร
  • เรามีความเชี่ยวชาญและชำนาญในงานพิมพ์ระบบออฟเซ็ท ระบบอิงค์เจ็ท และระบบดิจิตอล โดยช่างพิมพ์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษา
  • เราให้ความสำคัญในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การผลิตที่ช่วยประหยัดต้นทุนและคงไว้ซึ่งคุณภาพ
  • เรามีผลงานกับลูกค้าในหลายบริษัท ทั้งหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานราชการ อาทิเช่น 3M (ประเทศไทย), เอฟ แอนด์ เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย), กรมบังคับคดี ฯลฯ
  • เราใช้วัสดุในการพิมพ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ
  • เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีคุณภาพ
  • เรามีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ

 

 

และที่สำคัญที่สุด "เราให้ความสำคัญกับการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า อาทิเช่น การแก้ไขไฟล์งานต้นฉบับ มีพนักงานวิ่งงานตลอดเวลา การให้คำแนะนำเพื่อคุณภาพ และความพอใจ"

Visitors: 33,378